Cenník služieb

 
Názov Služby: Download: Upload: Cena:
Fast-net Start 3Mbit/s 3Mbit/s 0,5Mbit/s 5€
Fast-net Home 6Mbit/s 6Mbit/s 1Mbit/s 8€
Fast-net Office 12Mbit/s 12 Mbit/s 2Mbit/s 10€
Fast-net Profi 18Mbit/s 18Mbit/s 3Mbit/s 15€
Fast-net Extreme 24Mbit/s 24Mbit/s 4Mbit/s 20€
Fast-net Kamera  *Upload dohodou dohodou dohodou

 

Inštalácia pripojenia: Jednorazový poplatok:
Zriadenie pripojenia - zahŕňa montáž antény a prijímacieho zariadenia, natiahnutie káblov a konfiguráciu počítača 75€
Zriadenie pripojenia s Wi-Fi - zahŕňa montáž antény a prijímacieho zariadenia, natiahnutie káblov, dodanie a konfiguráciu Wi-Fi routera 100€
Zriadenie pripojenia - zahŕňa montáž antény a prijímacieho zariadenia, natiahnutie káblov a konfiguráciu počítača s viazanostou na 18 mesiacov 50€
Zriadenie pripojenia s Wi-Fi - zahŕňa montáž antény a prijímacieho zariadenia, natiahnutie káblov, dodanie a konfiguráciu Wi-Fi routera s viazanostou na 18 mesiacov 65€

Ďalšie služby: Poplatok:
Verejná IP adresa 3,50€/mesiac/1xIP
Nakonfigurovanie prijímacieho zariadenia, ktoré si dodal klient 15€
Servisný zásah zapríčinený klientom 20€/hodina práce
Prekládka pripojenia z dôvodu zmeny sídla, bydliska 20€
Znovu pripojenie do siete po odpojení z dôvodu neplatenia 15€
Inštalácie PC, návrh a správa sieti, správa účtovných programov 20€/hodina práce