Čo je to rýchlosť pripojenia a ako sa meria ?

  -Jednotkou informácie používanou v počítačovom svete je 1 bit. Z praktických dôvodov sa združujú do väčších celkov - do slabík, alebo bajtov (po anglicky byte). Jeden bajt (byte) = 8 bitov. Rýchlosť pripojenia na internet na meria v bitoch za sekundu alebo v násobkoch. Napríklad 512 kbit/s (kilobitov za sekundu). Pri sťahovaní dát vo Windowse sa v okne zobrazuje väčšinou informácia v bajtoch za sekundu alebo v násobkoch. Rýchlosť v bajtoch teda vypočítame ako 512 kbit/s / 8 = 64 kB/s. Táto rýchlosť je maximálna, ktorá sa dá pri prenose teoreticky dosiahnuť. V reálnom prenose sa nikdy nedosiahne, lebo spolu s užitočnými informáciami Vaše programy prenášajú aj riadiace informácie, ktore rýchlosť mierne znižujú. Ďalším faktorom rýchlosti je aj agregácia.

Čo je to agregácia a ako ovplyvňuje kvalitu pripojenia?

Väčšina poskytovateľov internetu používa pri pripájaní užívateľov agregáciu. Agregácia 1:N znamená, že na vyhradenú kapacitu je zapojených N užívateľov naraz. Túto linku spolu zdieľajú a rýchlosť si medzi sebou rozdeľujú.

V sieti Fast-net je použitá dynamická agregácia, čo umožňuje lepšie využitie celej šírky pásma, ktoré ma poskytovateľ k dispozícii. V prípade dynamickej agregácie sa nevytvárajú statické agregačné skupiny užívateľov v rámci vyhradenej kapacity, ale poskytovateľ prideľuje jednotlivým užívateľom rýchlosť, podľa zvoleného programu. V ďalšej úrovni potom viacerým užívateľom prideľuje spoločnú prenosovú kapacitu, ktorá je ale niekoľkonásobne vyššia ako prenosová kapacita pridelená pre zvolený program užívateľa. Takýto spôsob rozdeľovania kapacity je pre užívateľa výhodnejší a kolísanie prenosovej rýchlosti je oproti statickej agregácii menej významné.

Čo je to Download a Upload ?

Download je prenosová rýchlosť smerom k účastníkovi (prezeranie stránok, sťahovanie software, prijímanie e-mailov do mailovej schránky). Upload rýchlosť je smerom od účastníka k providerovi (posielanie správ, odosielanie ..).