Kontakt

Lukáš Hájnik (správca siete, pripájanie zákazníkov, konzultácie v oblasti Internetu...)

Mobil : 0949 350 361

E-mail : lukas.hajnik@fast-net.eu

Objednávky : objednavky@fast-net.eu

 

 

Fakturačné údaje :

Lukáš Hájnik - Fast-net

Budatínska Lehota 206, 023 36 Radoľa

 

IČO : 45 418 489

DIČ : 1081831905

 

Bankové spojenie : Tatra banka

Číslo účtu : 291 684 0033

Kód banky : 1100

 

Pri platbe prosím Vás uvádzajte  špecifický symbol, ktorý je na faktúre každý mesiac rovnaký.

Systém automaticky páruje platby podľa špecifického symbolu (klientské číslo)