Skylink Standard - nová (ICE) - 59,- €

Táto skylink karta nemá žiadne obmedzenia rozsahu programovej ponuky ani doby užívania (aktivácia).Môžete prijímať bezplatne rad kódovaných českých i slovenských televíznych vrátane rozhlasových programov.Ostatné voliteľné programy si používateľ môže predplatiť. Karta prináleží systému podmieneného prístupu CryptoWorks.Platí pre ňu územné obmedzenia pre príjem niektorých programov z ponuky SkyLink len v Českej republike a iných programov iba v Slovenskej republike.Programová ponuka pre príslušný štát sa automaticky nastaví pri registrácii karty.Obdobie dočasnej aktivácie je 20 dní od vloženia karty do prijímača. V cene sú tiež zahrnuté 2 mesiace programového balíku MULTI a HBO, jedná sa o športový Nova sport, Sport 5, Eurosport, filmové FILM BOX EXTRA, FILM BOX, CS Film, HBO, detský Jim Jam, dokumentárny Viasat Explorer, Viasat History, erotický Spice a porno kanál XXX Xtreme.Karta umožňuje po predplatení príjem programov Nova HD, Eurosport HD, Brava HDTV.